TwitterFacebookYoutubeRSS
  • Inici
  • Inscripció Llar infants

Sol·licitud de pre-inscripcions a la llar d’infants municipal el Molí Petit

Aquest és el formulari de preinscripció per al proper curs de la Llar d'Infants Molí petit de Sant Joan de les Abadesses.
Us recomanem consultar l' ordenança fiscal de les taxes de la llar d'infants

Preinscripció tancada pel curs 2017-2018

Cognoms i nom de l'infant(*)
Cal introduir els cognoms i nom de l'infant

DNI/CIP(*)
Cal introduir un DNI o CIP de l'infant

El CIP és el número de tarja sanitària

Data de naixement(*)
Cal introduir una data de naixament

Municipi de naixement(*)
Cal introduir un municipi de naixement

Nacionalitat(*)
Cal introduir una nacionalitat

Adreça(*)
Cal introduir una adreça

Codi postal(*)
Cal introduir un codi postal

Població(*)
Cal introduir una població

Telèfon de casa(*)
Cal introduir un telèfon

Telèfon mòbil pare(*)
Cal introduir el número de telèfon mòbil

Telèfon feina pare(*)
Cal introduir el número de telèfon mòbil

E-mail pare(*)
Cal introduir un e-mail

Telèfon mòbil mare
Invalid Input

Telèfon feina mare
Invalid Input

E-mail mare(*)
Cal introduir un e-mail

Telèfon d'avís o altres
Invalid Input

Núm. d’afiliació a la Seguretat Social(*)
Cal introduir un núm. d’afiliació a la Seguretat Social

Cognoms i nom del pare(*)
Cal introduir cognoms i nom del pare

Cognoms i nom de la mare(*)
Cal introduir cognoms i nom de la mare

DNI pare(*)
Cal introduir un DNI del pare

DNI mare(*)
Cal introduir el DNI de la mare

Nombre de germans
Invalid Input

Lloc entre els germans
Invalid Input

Llengua o llengües familiars
Invalid Input

Dades mèdiques que la família considera que s’han de tenir en compte
Invalid Input

Centres on ha estat escolaritzat anteriorment
Invalid Input

Fotografia digital de l’infant (màx. 2MB)(*)
Cal carregar una fotografia digital de l'infant, o bé, la mida de l'arxiu supera el límit.

Còpia escanejada del Certificat mèdic de l’infant conforme es troba en condicions per iniciar l´escola (màx. 2MB)(*)
Cal carregar una còpia escanejada del Certificat mèdic de l’infant conforme es troba en condicions per iniciar l´escola

Còpia escanejada del Llibre de vacunes (màs. 2MB)(*)
Cal carregar una còpia escanejada del Llibre de vacunes, o bé, la mida de l'arxiu supera el límit.

Còpia escanejada de la targeta de la Seguretat Social de l’infant (màx 2MB)(*)
Cal carregar una còpia escanejada de la targeta de la Seguretat Social de l’infant, o bé, la mida de l'arxiu supera el límit.

Còpia escanejada del DNI, passaport o NIE del pare, mare o tutor de l’infant (màs 2MB)(*)
Cal carregar una còpia escanejada del DNI, passaport o NIE del pare, mare o tutor de l’infant. O bé, la mida de l'arxiu supera el límit.

Certificat d´empadronament escanejat (2MB màx)(*)
Cal carregar el certificat d´empadronament escanejat, o bé, la mida de l'arxiu supera el límit.

Descarregar el model d'autorització

Adjuntar ordre de domiciliació bancària segellada per l’entitat bancària, signada i escanejada. (2MB màx). Descarrega abans el model d’autorització per lliurar-lo al banc.(*)
Cal carregar l'ordre de domiciliació bancària segellada per l’entitat bancària, signada i escanejada. O bé, la mida de l'arxiu supera el límit.

(*)
Cal autoritzar a l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a sol.licitar a altres administracions la informació necessària relativa a la present sol.licitud