TwitterFacebookYoutubeRSS

Calendari de dies inhàbils 2017

El calendari de dies inhàbils és un document que serveix per cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius.

A l'efecte de terminis assenyalats en dies, s'entén que són dies hàbils tots, excepte els diumenges i els declarats festius. És important tenir en compte que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 (a partir del 2 d'octubre de 2016) els dissabtes es consideren dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2017 i per consegüent, inhàbils:

• 6 de gener (Reis)
• 14 d'abril (Divendres Sant)
• 17 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)
• 1 de maig (Festa del Treball)
• 24 de juny (Sant Joan)
• 15 d'agost (l'Assumpció)
• 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
• 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espana)
• 1 de novembre (Tots Sants)
• 6 de desembre (Dia de la Constitució)
• 8 de desembre (la Immaculada)
• 25 de desembre (Nadal)
• 26 de desembre (Sant Esteve)

NOTA IMPORTANT: De les tretze festes esmentades a continuació n'hi ha una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

Més informació:

DOGC númeor 7135 de data 06/06/2016
Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig

Seran festes locals any 2017, de conformitat amb l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 29/07/2016 i, per consegüent, inhàbils:

• 22 de maig
• 12 de setembre

 

0
0
0
s2sdefault

Calendari de dies inhàbils 2018

El calendari de dies inhàbils és un document que serveix per cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius.

A l'efecte de terminis assenyalats en dies, s'entén que són dies hàbils tots, excepte els diumenges i els declarats festius. És important tenir en compte que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 (a partir del 2 d'octubre de 2016) els dissabtes es consideren dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2018 i per consegüent, inhàbils:

 • 1 de gener (Cap d'Any).
 • 6 de gener (Reis).
 • 30 de març (Divendres Sant).
 • 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 15 d'agost (l'Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
 • 1 de novembre (Tots Sants).
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve).


De les tretze festes esmentades a l'apartat a) n'hi ha una, a triar entre el 2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que té el caràcter de recuperable. Les altres dotze són de caràcter retribuït i no recuperable.

A banda, les festes locals de Sant Joan de les Abadesses, de conformitat amb l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 28/07/2017 i, per consegüent, inhàbils, són:

 • 29 de juny
 • 10 de setembre

Més informació:

DOGC, ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig

 

0
0
0
s2sdefault

Retribuicions a regidors

 

L´alcalde de la Corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb una dedicació mínima de 40 hores setmanals i unes retribucions de 26.938,80 euros bruts anuals. 
 
Els membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial tenen un règim d´indemnitzacions en concepte d´assistència per la concurrència efectiva a la sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació dels qual formin part:
 
 • Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple ordinari: 49,38 euros
 • Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple extraordinari: 24,69 euros
 • Per assistència al Ple ordinari: 98,77 euros
 • Per assistència al Ple extraordinari. 49,38 euros
 • Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 24,69 euros
 • Per assistència a la Comissió de Seguiment del Govern: 79,00 euros. 
 

 

0
0
0
s2sdefault