fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Política de privacitat

A l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals..

És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, efectua en aquest lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils).

1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals? 

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat per a l'adequada protecció pel nostre Delegat de Protecció de Dades dpd [@] santjoandelesabadesses.cat

2. Per què tractem les seves dades personals de contacte? 

Les dades que se'ns faciliten, així com qualssevol altres generades durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, les podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis municipals que siguin objecte de prestació i, en tot cas, per a mantenir el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats /o prestats per aquest Ajuntament.

Si escau, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de recollida de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals?  

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seves dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en uns altres el compliment d'una obligació legal per part nostra, en uns altres el compliment per l'Ajuntament d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de Poders Públics, en uns altres la protecció d'interessos vitals i en uns altres l'execució d'un contracte.

L'aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seva petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es basi en el seu consentiment, el mateix s'entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment.

4. Durant quant de temps conservem les seves dades personals? 

En general, les dades personals que se'ns faciliten les conservarem per a mantenir un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient, mentre es mantingui la condició de ciutadà/a de Sant Joan de les Abadesses i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d'aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a les que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.

5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades personals?  

Les dades que ens proporciona podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de la persona cedent i la persona cessionària, com a les entitats o organismes als quals existeixi obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes, socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los? 

Per a exercitar els seus drets en protecció de dades podrà formular una sol·licitud davant qualsevol dels punts de registre d'entrada de l'Ajuntament, en línia a través de la Seu Electrònica d'aquest, així com en l'adreça de correu electrònic  dpd [@] santjoandelesabadesses.cat

A aquest efecte i per a més informació, pot accedir al següent espai https://www.santjoandelesabadesses.cat/index.php/ajuntament-menu-principal2/seu-electronica o, si escau, pot informar-se trucant al telèfon 972 720 100.


En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant el Delegat de Protecció de Dades dpd [@] santjoandelesabadesses.cat o davant l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici/).

Avís legal

1. Introducció

A través del present avís, l'Ajuntament informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l'accés, navegació i ús del Portal d'Internet de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. En particular, informa i regula l'accés i ús dels següents llocs web: 

Portal d'Internet

De conformitat amb l'article 39 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s'entén per portal d'internet el punt d'accés electrònic, en aquest cas https://www.santjoandelesabadesses.cat/. (així com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) la titularitat de les quals correspon, en aquest cas, a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, el qual permet l'accés a través d'internet a la informació publicada i a la Seu Electrònica https://www.santjoandelesabadesses.cat/index.php/ajuntament-menu-principal2/seu-electronica.

Seu Electrònica

De conformitat amb l'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en l'adreça (URL) https://www.santjoandelesabadesses.cat/index.php/ajuntament-menu-principal2/seu-electronica. s'ha situat a Internet la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

La seu electrònica de l'Ajuntament és l'adreça electrònica disponible a través de la qual els ciutadans accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració correspon a l'Ajuntament en l'exercici de les seves competències.

La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l'accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques d'autenticació que queden establerts en la informació específica corresponent a cada servei en particular.

Aquesta Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que precisin l'accés electrònic a través d'Internet dels ciutadans als serveis públics de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses de manera segura, eficaç i amb l'accessibilitat i qualitat requerides.

És per això que, es recomana que abans d'iniciar la navegació, llegeixi atentament el present ‘Avís Legal’.

 

2. Caràcter de la informació publicada en el Portal 

Les informacions oferides a través d’aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, sense necessitat d'avís previ, tant respecte del seu contingut com del seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin aplicables.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del mateix no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l'única legalment vàlida.

L'Ajuntament procura que la informació sigui exacta i precisa, i procedirà a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan aviat com els detectin. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses no pot garantir la inexistència d'errors, ni que el contingut de la informació es trobi, permanentment, actualitzat.

 3. Condicions i termes generals d'ús del Portal 

Per l'accés, navegació pel Portal d'Internet de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquest, Vostè adquireix la condició d'Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d'Ús i de les Condicions Particulars, que si escau regeixin la prestació dels serveis que es disposessin en el lloc web, sense perjudici de l'atenció i compliment per part de l'Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des de https://www.santjoandelesabadesses.cat/., de les quals no respon l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d'Ús, així com les Condicions Particulars, que s'establissin.

En tot cas, l'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

(i) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l'Usuari no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

(vii) No utilitzar els serveis oferts en el Portal amb l'objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravenir les condicions anteriors, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l'accés i ús del Portal i, si escau, per a retirar els continguts, presumptament o declarats, il·legals, ja el realitzi al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d'autoritat competent. 

 

4. Responsabilitat 

 L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

 (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

 (ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics. 

 (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

 (iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major. 

 (v) El Portal de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pot contenir enllaços a les seus electròniques d'altres Administracions públiques o a pàgines web d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la cerca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no són de la seva titularitat i, per tant, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguin derivar-se de l'accés o ús d'aquestes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s'abandona o no el Portal de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. En tot cas, en sortir de l'adreça https://www.santjoandelesabadesses.cat/. , la informació o els serveis als quals s'accedeixi queden fora de l'àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

 

 1. Propietat intel·lectual i industrial. 

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui autorització expressa de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. 

La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta seu, atorgada a l'Usuari, es limita a la descàrrega d'aquest contingut i l'ús privat d'aquest. De conformitat amb l'article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no sigui alterat.(b) Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació (c) Que se citi la font i (d) Que s'esmenti la data de l'última actualització.

Política de cookies

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Cookies, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses informa els usuaris del lloc web: https://www.santjoandelesabadesses.cat/ , dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en el lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs a Internet, fa servir Cookies per a millorar i optimitzar l'experiència de l'usuari.

A continuació, trobarà informació detallada sobre què són les Cookies, quin tipus de Cookies utilitza aquest lloc web, com pot desactivar-les en el seu navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

I. Definició i funció de les cookies

Les Cookies són arxius que els llocs web o les aplicacions instal·len en el navegador o en el dispositiu (smartphone, tablet o televisió connectada) de l'usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc o per l'aplicació, i serveixen per a emmagatzemar informació sobre la seva visita.

Com la majoria dels llocs en internet, aquest lloc web utilitza Cookies per a, per exemple:

 • Assegurar que les pàgines web poden funcionar correctament.
 • Emmagatzemar les preferències, com l'idioma que ha seleccionat o la grandària de lletra.
 • Conèixer l'experiència de navegació de l'usuari.
 • Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l'usuari o quant temps ha estat en el lloc web.

L'ús de Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos de l'usuari, per a proporcionar-li una millor experiència sempre que visita el lloc web.

Aquest lloc web utilitza Cookies per a funcionar, adaptar i facilitar al màxim la navegació de l'usuari.

II. Tipus de cookies

1. En funció del propietari de la cookie:

 1. Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
 2. Cookies de tercer: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

2. En funció de la duració de la cookie:

 1. Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. Expiren quan es compleix l'objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l'usuari es mantingui identificat en el lloc web) o bé quan s'esborren manualment.
 2. Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.

3. En funció de la finalitat de la cookie:

 1. Cookies d’anàlisis o mesura: són aquelles que permeten al responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. Permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar els serveis que li oferim.
  La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web amb la finalitat d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del servei. 
 2. Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.
 3. Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d'aquest.
 4. Cookies tècniques o estrictament necessàries: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 5. Cookies de preferències o personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com per exemple serien l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.

 

III. Cookies utilitzades a la Pàgina web de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Taula de cookies utilitzades

Cookie

Duració

Tipus

Finalitat

Intrusivitat

Pròpia o de Tercers

Política de privacitat del proveïdor

 _fbp  3 mesos De complements de Facebook Quan el píxel de Facebook s’instal·la en un lloc web i el píxel utilitza galetes pròpies, el píxel desa automàticament un identificador únic a una galeta _fbp per al domini del lloc web si encara no n’hi ha cap.    Nivell 2  Facebook  https://www.facebook.com/privacy/explanation
 _ga  1 any D'anàlisi Cookie fixada per por analytics.js; llibreria JavaScript propietat de Google. La llibreria analytics.js forma part de Google Universal Analytics i utilitza aquesta cookie d'origen que conté un identificador anònim usat per distingir usuaris.   Nivell 2  Google  https://policies.google.com/privacy?hl=es
 _gid  24 hores D'anàlisi S'usa per distinguir als usuaris.   Nivell 2  Google  https://policies.google.com/privacy?hl=es 
 lang  Persistent De sessió S'usa per facilitar la navegació de la plana i l'idioma del navegador   Nivell 1 Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses  https://santjoandelesabadesses.cat/index.php/avis-legal-privacitat-i-cookies/politica-de-privacitat
NID   6 mesos De complements de Google 

Al crear o iniciar sesión en un compte de Google s'emmagatzemen les cookies PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID, BEAT, ULS, en l'ordinador amb la finalitat de restar connectat al compte de Googleal visitar els serveis de nou.

  Nivell 2 Google https://policies.google.com/privacy?hl=es 
SAPISID 2 anys De complements de Google Al crear o iniciar sesión en un compte de Google s'emmagatzemen les cookies PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID, BEAT, ULS, en l'ordinador amb la finalitat de restar connectat al compte de Googleal visitar els serveis de nou. Nivell 2 Google https://policies.google.com/privacy?hl=es 

Nota.- Aquesta llista s'actualitzarà com més aviat millor a mesura que vagin canviant els serveis oferts en els llocs web i les cookies utilitzades a tals efectes. No obstant això, ocasionalment, durant aquesta actualització pot ser que la llista no inclogui ja una cookie, encara que sempre es referirà a cookies amb propòsits idèntics als registrats en aquesta llista.

 

IV. Consentiment informat

La utilització de la present pàgina Web per part seva, implica que Vostè presta el seu consentiment exprés i inequívoc a la utilització de cookies, en els termes i condicions previstos en aquesta Política de Cookies, sense perjudici de les mesures de desactivació i eliminació de les cookies que Vostè pugui adoptar, i que s'esmenten en l'apartat següent.

V. Revocació i eliminació de cookies

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador. En cas que no permetés la instal·lació de cookies en el seu navegador, és possible que no pugui accedir a alguna de les seccions de les nostres webs.

Tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de Cookies. Aquests ajustos normalment es troben en les "Opcions" o "Preferències" del menú del navegador.

Per a més informació sobre com bloquejar o deshabilitar l'ús de la cookies pots visitar els següents enllaços:

GoogleChrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut. 

En el menú de configuració, selecciona 'mostrar configuració avançada' en la part inferior de la pàgina. Selecciona la tecla de 'configuració de contingut' en la secció de privacitat

La secció de la part superior de la pàgina que apareix et dóna informació sobre les cookies i et permet fixar les cookies que vols. També et permet esborrar qualsevol cookie que tinguis emmagatzemada en aquest moment.

Per a més informació, pot consultar el suport de Google  o l'Ajuda del navegador.

InternetExplorer:https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Eines -> Opcions d'Internet -> Privacitat -> Configuració. 

En el menú d'eines, selecciona 'Opcions d'Internet'. Fes clic en la pestanya de privacitat. Veuràs un cursor de desplaçament per a configurar la privacitat que té sis posicions que et permeten controlar la quantitat de cookies que s'instal·laran: Bloquejar totes les cookies, Alta, Mitjana Alt, Mitjana (nivell per defecte), Baixa, i Acceptar totes les cookies.

Per a més informació, pot consultar el suport de Microsoft  o l'Ajuda del navegador.

MozillaFirefox:http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada. 

En el menú d'eines, selecciona 'opcions'. Selecciona l'etiqueta de privacitat en el requadre d'opcions. Del menú desplegable tria 'usar configuració personalitzada per a l'historial'. Això mostrarà les opcions de cookies i podràs optar per activar-les o desactivar-les marcant la casella corresponent.

Per a més informació, pot consultar el suport de Mozilla  o l'Ajuda del navegador.

AppleSafari:https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Preferències -> Seguretat. 

En el menú de configuració, selecciona l'opció de 'preferències'. Obre la pestanya de privacitat. Selecciona l'opció que vulgui de la secció de 'bloquejar cookies'. Recordi que certes funcions i la plena funcionalitat d'aquest Lloc poden no estar disponibles després de deshabilitar els cookies.

Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l'Ajuda del navegador.

Existeixen altres eines de tercers, disponibles on-line, que permeten als usuaris detectar les Cookies en cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació: Per exemple, Ghostery: (https://www.ghostery.com).

VI. Què passa en deshabilitar les Cookies?

Algunes funcionalitats i serveis poden quedar deshabilitats o tenir un comportament diferent a l'esperat com, per exemple, romandre identificat, rebre informació dirigida a la seva localització, entre altres.

Si deshabilita l'ús de Cookies en aquest lloc web és probable que deixi de poder accedir a certes zones del mateix o que es degradi notablement l'experiència de navegació en aquest.

VII. Actualitzacions i canvis en la Política de Privacitat / Cookies:

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses pot modificar aquesta Política de Cookies en funció d'exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per La Agencia Española de Protección de Datos i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per això s'aconsella als Usuaris que la visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran als Usuaris bé mitjançant la web o a través de correu electrònic als Usuaris registrats.

VIII. Eines de gestió de les cookies de Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units ("Google").

Google Analytics és una eina gratuïta d'anàlisi web de Google que principalment permet que els propietaris de llocs web coneguin com interactuen els usuaris amb el seu lloc web. Així mateix, habilita cookies en el domini del lloc en el qual et trobes i utilitza un conjunt de cookies denominades "__utma" i "__utmz" per a recopilar informació de manera anònima i elaborar informes de tendències de llocs web sense identificar a usuaris individuals.

La informació que genera la Cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google farà servir aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan tals tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del qual disposi Google.

Pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d'aquest website. En utilitzar aquest website, consenteix el tractament d'informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

[http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ ]

IX. Política de Privacitat

Aquesta Política de Cookies es complementa amb la Política de Privacitat, a la qual podrà accedir per a conèixer la informació necessària addicional sobre protecció de dades personals.

Protecció de dades


PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta és la política de protecció de dades de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l’exercici de les seves competències i funcions. Ateses les funcions de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses alguns tractaments són el resultat de la prestació de serveis a altres administracions públiques que li han delegat funcions. El tractament s’efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la normativa estatal sobre aquesta matèria.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (d'ara endavant, l’Ajuntament), amb CIF P1717700G i domicili a la plaça Major, 3, de Sant Joan de les Abadesses (CP 17860), ajuntament[@]santjoandelesabadesses.cat, www.santjoandelesabadesses.cat. 

Amb quins criteris tractem les dades personals.

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

 1. a) Els tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat.
 2. b) Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 3. c) Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
 4. d) Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
 5. e) Els conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.
 6. f) Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de l’Ajuntament, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la Plaça Major, 3, Sant Joan de les Abadesses (CP 17860) a la Plaça Major, 3, Sant Joan de les Abadesses (CP 17860), tel. 972720100 o a l’adreça electrònica dpd@stjoanabadesses.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem.

L’Ajuntament tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions. Els serveis de l’Ajuntament es descriuen a la seva web i a la seva seu electrònica.

Empadronament.

Els habitants del municipi han de figurar en el padró d’habitants. A l’Ajuntament efectuem els tràmits necessaris per tenir-lo actualitzat a partir de la informació aportada per les persones interessades i per actuacions d’ofici dels nostres serveis. Les dades del padró serveixen per acreditar la residència en el municipi, conèixer el domicili a efectes de notificacions, realitzar estadístiques, formar el cens electoral i altres finalitats establertes a la Llei de Bases de Règim Local i altra normativa reguladora del padró. La comunicació de les dades del padró es limita als casos autoritzats per la normativa que preveu, entre altres casos, la comunicació a altres administracions quan es necessita conèixer el domicili d’un ciutadà en el context d’un procediment administratiu.

Procediments administratius i tràmits.

En base a les sol·licituds de les persones interessades, utilitzem les seves dades per seguir la tramitació corresponent. El catàleg de tràmits i el procediment que es segueix es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament. Segons el procediment les dades es poden comunicar a altres administracions competents en la matèria. En alguns casos han de ser objecte de publicació en compliment del principi de transparència.

Gestió tributària i recaptació.

La gestió dels tributs i la percepció d’altres ingressos de dret públic comporta el tractament d’un volum important de dades personals, dades que es tracten de forma continuada i que en algunes ocasions provenen d’altres administracions. Es tracten únicament amb aquesta finalitat. Seguint sempre la normativa reguladora les dades es poden comunicar a altres administracions. En alguns casos han de ser objecte de publicació a efectes de notificacions. En el cas de l’Ajuntament aquestes actuacions han estat delegades a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Girona.

Serveis.

Per a la prestació dels serveis tractem les dades aportades per les persones usuàries o bé les que hem obtingut d’altres administracions. Oferir aquests serveis comporta sovint fer-ne un seguiment i obtenir noves dades de les persones que en són usuàries. El catàleg de serveis es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment explícit de l’usuari del servei. 

Activitats.

En l’organització d’activitats culturals, de lleure, formatives o esportives rebem dades de les persones que s’hi inscriuen, a fi i efecte d’organitzar l’activitat. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment explícit de la persona que participa en l’activitat.

Contacte.

Atenem les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Selecció de personal.

Rebem currículums vitae i convoquem processos de selecció de personal. Les dades aportades per la persones interessades permeten avaluar els mèrits i analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. No es comuniquen a altres persones.

Enviament d’informació.

Amb l’autorització explícita de cada persona utilitzem les dades de contacte que ens ha proporcionat per informar de les nostres iniciatives, serveis o activitats. Ho fem per diferents canals en funció de com ho ha autoritzat cada persona. No es comuniquen a altres persones sense el seu consentiment.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l’administració tributària.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades.

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Compliment d’obligacions legals.

Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s’efectua seguint les normes reguladores de cada un dels procediments. Es porta a terme en compliment d’obligacions legals.

Complir missió en interès públic.

Els tractaments resultants de la prestació dels nostres serveis té la seva justificació en satisfer l’interès públic. També les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per preservar l’interès públic.

Compliment d’una relació contractual o precontractual.

Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, en el grau i amb l’abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual. En un altre sentit, però també en el marc de relacions contractuals o precontractual, tractem dades de persones que participen en processos selectius o que s’incorporen a la nostra institució.

En base al consentiment.

Quan fem enviaments d’informació de les nostres iniciatives, serveis o activitats tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit.

Quant de temps conservem les dades.

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de l’Ajuntament, i per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de les dades.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem.

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat.En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament.Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

Com es poden exercir o defensar els drets.

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a l’Ajuntament a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpd[@]stjoanabadesses.cat.

 

 

Avís legal, protecció de dades i política de cookies


Avís legal 

Aquest lloc web i el seu domini corresponen a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses (en endavant l’Ajuntament), amb CIF P1717700G, i domicili a la Plaça Major, 3, Sant Joan de les Abadesses (CP 17860), telèfon 972 72 01 00 i adreça electrònica ajuntament[@]santjoandelesabadesses.cat

---

La informació facilitada per mitjà d'aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica de l’Ajuntament o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats per l’Ajuntament, única que té plena validesa legal.

L’Ajuntament no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d'enllaços o altres sistemes.

---

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de l’Ajuntament. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé a l’Ajuntament o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa de l’Ajuntament.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

L’escut oficial de l’Ajuntament i els altres dissenys i logotips que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia de l’Ajuntament, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit de l’Ajuntament. L’Ajuntament n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament.

---

L’Ajuntament informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d'Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Vostè ha estat informat prèviament de la seva instal·lació. Trobarà més informació sobre la Política de Cookies en aquest enllaç

---

L’Ajuntament no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Ajuntament. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.