TwitterFacebookYoutubeRSS

Avís legal

1. Titularitat de la pàgina web

Domini: www.santjoandelesabadesses.cat Seu electrónica http://seu.santjoandelesabadesses.cat
Titular: Ajuntament de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses
Adreça: Plaça Major 3, 17860 Sant Joan de les Abadesses
Telèfon: 972 72 01 00
Adreça electrònica: ajuntament[@]santjoandelesabadesses.cat
C.I.F.: P1717700G

2. Protecció de dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l’ AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES informa que les dades personals que facilitin a través de la seva web www.santjoandelesabadesses.cat seran incloses en un arxiu automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de l’ AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES. La finalitat de l’ esmentat fitxer és enviar en un futur el Newsletter i serveis de l’ AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES que puguin esdevenir d’interès als nostres vilatans i visitants, o disposar d’informació de possibles col·laboradors. L’ AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. Per això, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. La informació no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers. Les persones que ho desitgin podran, en tot moment, exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic, ajuntament[@]santjoandelesabadesses.cat, o a la Plaça de Major 3, de Sant Joan de les Abadesses.

3. Propietat intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest lloc, el disseny gràfic i els codis font són de titularitat exclusiva de l’ AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES. Per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de l’ AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol tipus que apareguin en el lloc web estan protegits per llei.

4. Contingut i enllaços

L’ AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, ja que és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina web www.santjoandelesabadesses.cat .

5. Legislació i jurisdicció

Aquestes condicions generals s’interpretaran d’acord amb la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot el no s’hagi previst aquí. (Bàsicament, la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic.) Els usuaris de www.santjoandelesabadesses.cat són conscients de tot el que s’exposa més amunt i ho accepten voluntàriament.  

0
0
0
s2sdefault

Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública

El Plenari Municipal de Sant Joan de les Abadesses, en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2013, va aprovar per unanimitat, entre d'altres, l'adopció del Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Cuitadania Plural del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la Facultat de Ciències de la Comuniació de la UAB, com a uns principis bàsics per a ser respectats per part dels mitjans locals de titularitat pública.

Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública

L’article 69 de la Llei de Bases de Règim Local defineix les funcions de les publicacions municipals de la manera següent:

- Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social.

-Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius.

Aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública –premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes– respectin els principis següents:

1- Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi


Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur.

2- Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent


Han de donar compte de la gestió que fa l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, han d’explicar les diferents propostes d’actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses.

3- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania


Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d’acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). Han d’oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d’estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.

4- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica


Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les informacions i han d’inserir espais d’opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L’editorial ha de reflectir l’opinió de la publicació i no ha d’estar signat per l’alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s’ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d’Internet, s’han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més d’oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.

5- Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme


Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l’associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l’agenda d’activitats o d’altres formats informatius.

6- Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat


Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.

7- Han de despertar l’interès de la ciutadania


Mitjançant la utilització d’un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d’homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l’abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica.

8- Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris


Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que regeix la professió periodística.

9- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius


Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives –consells editorials o consells d’administració– que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.

10- S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi


Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d’un diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s’han d’assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d’acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.

0
0
0
s2sdefault

Contacte

Joan Garcia| Ajuntament. Plaça Major, 3 | 972720100 | Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dolors Vergés | Ajuntament. Plaça Major, 3 | 972720100 (ext. 1 / 220) | Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

0
0
0
s2sdefault