fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS
 • Baner pressupostos participatius 2021. Foto de Luis Quintero de Pexels
 • BANNER HORTA WEB

Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats de Sant Joan de les abadesses

 

Número d'inscripció Data d'inscripció Nom de l'entitat Número de socis/sòcies que formen l'entitat Tipus d'entitat
1 12/29/2020 Club de parapent Serra Cavallera Esportiva
2 5/8/2021 Moto Club Abadesses 123 Esportiva
3 5/13/2021 Delegació Fundació Privada Oncolliga Girona 51 Social
4 5/14/2021 Club Piscines i Esports Abadessenc 1550 Esportiva
5 5/17/2021 Càritas Diocesana de Vic 0 Social
6 5/20/2021 Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses 136 Social
7 5/24/2021 Centre Cultural Akasha Sant Joan de les Abadesses 15 Cultural
8 6/30/2021 Associació de Diables de Sant Joan de les Abadesses “Les diablesdesses” 0 Cultural
9 10/25/2021 Club Bàsquet Campdevànol 230 Esportiva
10 10/25/2021 Grup Fotogràfic Abadesses 30 Cultural
11 10/25/2021 Casal de Jubilats i Pensionistes de Sant Joan de les Abadesses 501 Social
12 2/10/2022 Comissió de Festes de Sant Joan de les Abadesses 0 Cultural
13 2/10/2022 Club Esportiu Abadessenc 75 Esportiva

Inscriu una entitat al Registre Municipal d'Entitats de Sant Joan de les Abadesses

 

 

Composició Consistori Juvenil legislatura 2020-2021

 • consistori juvenil st joan 19 20 7
 • consistori juvenil st joan 19 20 1
 • consistori juvenil st joan 19 20 2
 • consistori juvenil st joan 19 20 0
 • consistori juvenil st joan 19 20 8
 • consistori juvenil st joan 19 20 6
 • consistori juvenil st joan 19 20 3
 • consistori juvenil st joan 19 20 5
 • consistori juvenil st joan 19 20 4

 

Passa el ratolí sobre de cada membre

Consistori Juvenil

 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 9
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 7
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 5
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 13
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 12
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 0
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 6
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 10
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 2
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 3
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 8
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 4
 • ConsistoriJuvenil Sant Joan 20 21 11

Què és el Consistori Juvenil?

El Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses és un òrgan de participació de l'alumnat de 5è de primària i 1r d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu.
Un espai on poden exercir, com a ciutadans que són, el seu dret a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses les seves propostes, a fi de contribuir a millorar la vila. El Consistori Juvenil té com a finalitat aconseguir que els infants visquin en la seva ciutat sent-ne part activa, desenvolupant la seva capacitat crítica, fent sentir la seva veu i perquè coneguin el funcionament de l'Ajuntament.


Composició legislatura 2020-2021

Passa el ratolí sobre de cada membre


El Ple del Consistori Juvenil

El Ple del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses està compost dels següents membres:

 • Alcalde/essa del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses: l’alumne de 1r d’ESO que sigui escollit president/a o la persona en qui delegui per ocupar el seu lloc.
 • Regidors/ores del Consistori Juvenil de Sant Joan de les Abadesses: els alumnes de 5è de primària i de 1r d’ESO de l’Institut Escola Mestre Andreu.
 • L’Alcalde/essa i/o regidor/a d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses o la persona en qui deleguin per ocupar el seu lloc.
 • Secretari/ària: el/la tècnic/a de Joventut de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, ocuparà el càrrec de secretari o secretària, amb veu però sense vot, per donar compte de tots els debats i acords que s’adoptin durant la sessió.

Actes


Notícies 

Pla d'Igualtat de Gènere

pla igualtat genere sant joanTot i que el principi d’igualtat és un principi jurídic universal i per tant, un dels pilars fonamentals de les comunitats democràtiques, la realitat ens mostra que encara persisteixen múltiples desigualtats de gènere i que per tant, cal articular mecanismes específics per corregir-les i garantir una igualtat, real, dels drets i de les oportunitats entre les dones i els homes al nostre municipi.

El Pla municipal d’igualtat de gènere entre dones i homes de Sant Joan de les Abadesses 2019-2022, aprovat per unanimitat en sessió Plenària celebrada el dia 30 d'octubre de 2019, estableix l’acció municipal destinada a assolir la igualtat real entre dones i homes en l’àmbit municipal, contempla un conjunt ordenat de mesures, adoptades després dels resultats de la diagnosi de gènere que va analitzar la realitat del municipi amb mirada de gènere, tendents a assolir progressivament la igualtat en drets i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de gènere incidint en la base social i estructural d’aquesta greu problemàtica social.

Aquest pla fixa, per tant, els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques transversals que s’hauran d’adoptar, des de l’acció municipal, per a la seva consecució, així com l’establiment dels sistemes eficaços de seguiment i avaluació d'aquest, donant compliment al compromís polític i als marcs legals vigents que estableixen i regulen els mecanismes i els recursos, per fer efectiu el dret a la igualtat i la no-discriminació per raó de sexe, en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.