fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Composició del Plenari 2019-2023

Plenari municipal Ajuntament Sant Joan de les Abadesses regidors 19 23 

Regidors que componen l'actual Plenari municipal de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: JOSEP VILALTA PUJOL (ERC-AM), LAIA CAPDEVILA MAS (ERC-AM), MARIA LLUÏSA PÉREZ CASTRO (ERC-AM), ELISENDA GUILLAUMES CULLELL (ERC-AM), SERGI ALBRICH VIÑAS (ERC-AM),  RAMON ROQUÉ RIU (Moviment d'Esquerres), MONTSERRAT TALLANT DESCAMPS (Moviment d'Esquerres), ANNA SOLER RODRÍGUEZ (Moviment d'Esquerres), FERRAN MIQUEL RIGAU (Moviment d'Esquerres), MARIA ROSA FRAXANET SALA (Moviment d'Esquerres) i MARIA TERESA TALLANT DESCAMPS (Moviment d'Esquerres).

ELS GRUPS MUNICIPALS

 

 • Grup Municipal MES legislatura 19 23
  Grup municipal MES. Moviment d'Esquerres
 • Grup Municipal ERC legislatura 19 23
  Grup municipal ERC-AM. Esquerra Republicana de Catalunya

 


EQUIP DE GOVERN

Grup municipal Moviment d'Esquerres

 

Ramon Roque MES Alcalde Regidors 19 23 Sant Joan de les Abadesses
Ramon Roqué Riu
Alcalde – President
Portaveu de l’Ajuntament
Regidor d’hisenda, promoció econòmica, empresa, treball, urbanisme, habitatge, obres públiques i noves tecnologies
 
 
alcaldia [@] santjoandelesabadesses.cat

 


 

Montserrat Tallant MES Regidors 19 23 Sant Joan de les Abadesses
Montserrat Tallant Descamps
Primera tinent alcalde
Regidora d'ensenyament, biblioteca, medi ambient, sostenibilitat i comunicació
 
 
mtallantd [@] santjoandelesabadesses.cat

 

Anna Soler MES Regidors 19 23 Sant Joan de les Abadesses
Anna Soler i Rodríguez
Segona tinent alcalde
Regidora de joventut, esports, entitats esportives i festes
 
 
asolerr [@] santjoandelesabadesses.cat

 

Ferran Miquel MES Regidors 19 23 Sant Joan de les Abadesses
Ferran Miquel Rigau
Tercer tinent alcalde
Regidor de comerç i turisme
 
 
fmiquelr [@] santjoandelesabadesses.cat

 

Maria Teresa Tallant MES Regidors 19 23 Sant Joan de les Abadesses
Maria Teresa Tallant Descamps
Regidora de serveis socials, entitats socials i salut
 
 
mttallantd [@] santjoandelesabadesses.cat

 

Rosa Maria Fraxanet MES Regidors 19 23 Sant Joan de les Abadesses
Maria Rosa Fraxanet i Sala
Regidora de cultura, entitats culturals i arxiu
 
 
mrosaf [@] santjoandelesabadesses.cat

 

 

REGIDORS DE L'OPOSICIÓ

Grup municipal ERC-AM

 

Sergi albrich ERC Regidors 19 23 Sant Joan de les Abadesses
Sergi Albrich Viñas
Regidor-portaveu del grup municipal d’ERC
 
 
salbrichv [@] santjoandelesabadesses.cat

 

Maria Lluisa Perez Castro ERC Regidors 19 23 Sant Joan de les Abadesses
Maria Lluïsa Pérez Castro
Regidora
 
 
mlperezc [@] santjoandelesabadesses.cat

 

Elisenda Guillaumes ERC Regidors 19 23 Sant Joan de les Abadesses
Elisenda Guillaumes Cullell
Regidora
 
 
eguillaumesc [@] santjoandelesabadesses.cat

 

 


 
Laia Capdevila ERC Regidors 19 23 Sant Joan de les Abadesses
Laia Capdevila i Mas
Regidora
 
 
lcapdevilam [@] santjoandelesabadesses.cat

 


 
Josep Vilalta ERC Regidors 19 23 Sant Joan de les Abadesses
Josep Vilalta Pujol
Regidor
 
 
jcapdevilap [@] santjoandelesabadesses.cat

 


 

Composició del Plenari 2011-2015

 

EQUIP DE GOVERN


Grup municipal PSC-PM

Ramon Roqué i Riu
Ramon Roqué
Alcalde – President
Portaveu de l’Ajuntament
Regidor d’hisenda, promoció econòmica, empresa, treball, urbanisme, habitatge i obres públiques
 

Montserrat Tallant i Descamps

Montserrat Tallant
Primera Tinent d'Alcalde
Regidora d´ensenyament, cultura i comunicació
 
Jordi Caparrós
Jordi Caparrós
Segon Tinent d'Alcalde
Regidor d´esports, oci i lleure, noves tecnologies i joventut
 
Anna Ruano
Anna Ruano
Tercera Tinent d'Alcalde
Regidora de serveis socials i salut i atenció a la gent gran
 
Magda Manzanal
Magda Manzanal
Regidora de sostenibilitat ambiental i energètica, prevenció i control de les activitats i dinamització turística i comercial
 
Sílvia Carreira
Sílvia Carreira
Regidora de personal, governació, obres i serveis
 
 
Enric Palau
Enric Palau
Regidor de medi natural i agricultura
 


REGIDORS DE L'OPOSICIÓ


Grup municipal CiU

cfor
Concepció Formatger Marcer
Regidora
 
eusebi-puigdemunt

Eusebi Puigdemunt Puig
Regidor


Grup municipal ERC 

Sergi Albrich

Sergi Albrich i Viñas
Regidor

Maria Lluisa Pérez

Maria Lluïsa Pérez Castro
Regidora

 

 

Composició consistori Legislatura 2008-2011

 

Composició del Plenari 2015-2019

plenari-15-19

Regidors que componen l'actual Plenari municipal de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses d'esquerra a dreta: CONCEPCIÓ FORMATGER MARCER (CiU), MARIA LLUÏSA PÉREZ CASTRO (ERC-AM), ELISENDA GUILLAUMES CULLELL (ERC-AM), SERGI ALBRICH VIÑAS (ERC-AM), RAMON ROQUÉ RIU (Moviment d'Esquerres), MONTSERRAT TALLANT DESCAMPS (Moviment d'Esquerres), MARIA TERESA TALLANT DESCAMPS (Moviment d'Esquerres), SANDRA SOLER GARCIA (Moviment d'Esquerres), JORDI CAPARRÓS MARCÉ (Moviment d'Esquerres), LLUÍS IBAÑEZ RUANO (Moviment d'Esquerres) i FERRAN MIQUEL RIGAU (Moviment d'Esquerres).ELS GRUPS MUNICIPALS

 

 • grup-moviment-desquerres2-hi
  Grup municipal MES. Moviment d'Esquerres
 • grup-ERC-AM-hi
  Grup municipal ERC-AM. Esquerra Republicana de Catalunya
 • concepcio-formatger-CIU-hi
  Grup municipal CiU. Convergència i Unió

 


EQUIP DE GOVERN

Grup municipal Moviment d'Esquerres

 

Ramon Roqué i Riu
Ramon Roqué Riu
Alcalde – President
Portaveu de l’Ajuntament
Regidor d’hisenda, promoció econòmica, empresa, treball, urbanisme, habitatge i obres públiques
 
 
alcaldia@santjoandelesabadesses.cat

 


 

jordi-caparros-moviment-desquerres-lo
Jordi Caparrós Marcé
Primer tinent alcalde
Regidor de joventut, noves tecnologies, obres i serveis
 
 
jcaparrosm@santjoandelesabadesses.cat

 

montserrat-tallant-moviment-desquerres-lo
Montserrat Tallant Descamps
Segona tinent alcalde
Regidora d'ensenyament, cultura i comunicació
 
 
mtallantd@santjoandelesabadesses.cat

 

ferran-miquel moviment-desquerres-lo
Ferran Miquel Rigau
Tercer tinent alcalde
Regidor de comerç i turisme
 
 
fmiquelr@santjoandelesabadesses.cat

 

maria-teresa-tallant-moviment-desquerres-lo
Maria Teresa Tallant Descamps
Regidora de serveis socials i salut
 
 
mttallantd@santjoandelesabadesses.cat

 

lluis-ibanez-moviment-desquerres-lo
Lluís Ibáñez Ruano
Regidor d'esports i entitats
 
 
llibanezr@santjoandelesabadesses.cat

 

sandra-soler-moviment-desquerres-lo
Sandra Soler Garcia
Regidora de medi ambient i sostenibilitat
 
 
ssolerg@santjoandelesabadesses.cat

 

 

 

REGIDORS DE L'OPOSICIÓ

Grup municipal ERC-AM

 

sergi-albrich-ERC-AM-lo
Sergi Albrich Viñas
Regidor-portaveu del grup municipal d’ERC
 
 
salbrichv@santjoandelesabadesses.cat

 

maria-lluisa perez-ERC-AM-lo
Maria Lluïsa Pérez Castro
Regidora
 
 
mlperezc@santjoandelesabadesses.cat

 

elisenda-guillaumes-ERC-AM-lo
Elisenda Guillaumes Cullell
Regidora
 
 
eguillaumesc@santjoandelesabadesses.cat

 

 


 Grup municipal CiU

concepcio-formatger-CIU-lo
Concepció Formatger Marcer
Regidora
 
 
cformatger@santjoandelesabadesses.cat

 


 

Competències Plenari Municipal

Corresponen al Plenari Municipal les següents competències : ‎

 • ‎El control i la fiscalització dels òrgans de govern. ‎
 • ‎Els acords relatius a la participació en organització supramunicipals, alteració ‎del terme municipal, creació o supressió de municipis i d´entitats a les que es ‎refereix l´article 45, la creació d´òrgans desconcentrats, l´alteració de la ‎capitalitat del municipi i el canvi de nom d´aquest o d´aquelles entitats i l´adopció ‎o modificació de la seva bandera o escut. ‎
 • ‎L´aprovació inicial del planejament general i l´aprovació que posi fi a la ‎tramitació municipal dels plans i altres instruments d´ordenació previstos en la ‎legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l´alteració de ‎qualsevol d´aquests instruments. ‎
 • ‎L´aprovació del reglament orgànic i de les ordenances. ‎
 • ‎La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l´aprovacio i ‎modificació dels pressupostos i la disposició de despesa en matèria de la seva ‎competència i l´aprovació dels comptes, tot de conformitat amb el que estableix ‎la Llei reguladora de les Hisendes Locals. ‎
 • ‎L´aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de ‎municipalització. ‎
 • ‎L´acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions ‎públiques. ‎
 • ‎El planejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres ‎administracions públiques. ‎
 • ‎L´aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació ‎de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels ‎funcionaris i el número i règim del personal eventual. ‎
 • ‎L´alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic. ‎
 • ‎Totes aquelles altres que exigeixen per a la seva aprovació, una majoria ‎especial. ‎
 • ‎La votació sobre la moció de censura a l´Alcalde i sobre la qüestió de confiança ‎plantejada pel mateix.‎