TwitterFacebookYoutubeRSS
 • PATRONAT
  • DIRECCIÓ/GERÈNCIA
   • ÀREA DE PLANIFICACIÓ

    Presidència - Regidoria de Serveis Socials- Direcció

   • RESPONSABLE HIGIENICO SANITARIA

    • AT. DIRECTA AUXILIARS
     • COORDINADORA
     • GEROCULTORES MATÍ
     • GEROCULTORES TARDA
     • GEROCULTORES NIT
     • GEROCULTORA C.DIA
     • GEROCULTORA REFORÇ
    • ATENCIÓ INDIRECTA
     • CUINA
     • NETEJA
     • BUGADERIA
     • MANTENIMENT
   • ADMINISTRACIÓ
   • ATENCIÓ TÈCNICA ESPECIALITZADA
     • PSICOLOGIA
     • INFERMERIA
     • TREBALL SOCIAL
     • FISIOTERAPIA
     • ANIMACIÓ
     • TERAPIA OCUPACIONAL
   • RECEPCIÓ
   • VOLUNTARIAT