TwitterFacebookYoutubeRSS

Seran inhàbils, en aquesta Seu electrònica, els dissabtes i diumenges i els dies declarats com a festius laborals a Catalunya per l’article 1 de ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022.A banda,  els dos dies de festa local per a l´any 2021 que també són inhàbils són: 

 • 1 de gener (Cap d'any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 15 d'abril (Divendres Sant)
 • 18 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

A banda,  els dos dies de festa local per a l´any 2021 que també són inhàbils són: 

 • Dilluns dia 12 de setembre de 2022
 • Dimarts dia 13 de setembre de 2022