TwitterFacebookYoutubeRSS

Objecte i finalitats

La finalitat principal de la Fundació és promoure i gestionar, directament o indirecta, recursos i mesures destinats prioritàriament a les persones grans, tendents a garantir que se'ls cobriran les necessitats d'habitació, que rebran l'atenció adequada que necessitin, i vetllar per a la seva integració en la societat.
 
Una altra finalitat és l'assessorament, i, si escau, la intervenció directa per a la millora de la gestió d'entitats dedicades a l'atenció de la gent gran. En aquest sentit, els oferim tota classe d'actuacions de suport tècnic, econòmic i financer, destinades a la promoció i millora de centres, programes i els serveis complementaris.