fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Calendari de dies inhàbils 2019

El calendari de dies inhàbils és un document que serveix per cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius.

A l'efecte de terminis assenyalats en dies, s'entén que són dies hàbils tots, excepte els diumenges i els declarats festius. És important tenir en compte que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 39/2015 (a partir del 2 d'octubre de 2016) els dissabtes es consideren dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis.

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2019 i per consegüent, inhàbils:

 • 1 de gener (Cap d'Any).
 • 19 d'abril (Divendres sant )
 • 22 d'abril (Dilluns de Pasqua)
 • 1 de maig (Festa del treball )
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció )
 • 11 de setembre (Diana Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

A banda, les festes locals de Sant Joan de les Abadesses, de conformitat amb l'acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada amb data 13 d'abril de 2018 i, per consegüent, inhàbilssón:

 • 9 de setembre
 • 10 de setembre

Més informació:

DOGC, ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig

 

Calendari de dies inhàbils any 2022

Seran inhàbils, en aquesta Seu electrònica, els dissabtes i diumenges i els dies declarats com a festius laborals a Catalunya per l’article 1 de ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022.A banda,  els dos dies de festa local per a l´any 2021 que també són inhàbils són: 

 • 1 de gener (Cap d'any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 15 d'abril (Divendres Sant)
 • 18 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

A banda,  els dos dies de festa local per a l´any 2021 que també són inhàbils són: 

 • Dilluns dia 12 de setembre de 2022
 • Dimarts dia 13 de setembre de 2022

Retribuicions a regidors

 

L´alcalde de la Corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb una dedicació mínima de 40 hores setmanals i unes retribucions de 26.938,80 euros bruts anuals. 
 
Els membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial tenen un règim d´indemnitzacions en concepte d´assistència per la concurrència efectiva a la sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació dels qual formin part:
 
 • Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple ordinari: 49,38 euros
 • Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple extraordinari: 24,69 euros
 • Per assistència al Ple ordinari: 98,77 euros
 • Per assistència al Ple extraordinari. 49,38 euros
 • Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 24,69 euros
 • Per assistència a la Comissió de Seguiment del Govern: 79,00 euros. 
 

 

Comptes anuals

 

Comptes anuals i Memòria de la gestió econòmica
de Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

 


 

Comptes anuals i Memòria de la gestió econòmica
de Llar d'infants municipal "El molí petit"

"1"> 
FaLang translation system by Faboba