fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Calendari de dies inhàbils any 2021 i any 2022

Calendari de dies inhàbils any 2021

Seran inhàbils, en aquesta Seu electrònica, els dissabtes i diumenges i els dies declarats com a festius laborals a Catalunya per l’article 1 de Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021 (DOGC 8285, de 02/12/2020).

En concret, són dies festius inhàbils:

 • 1 de gener (Cap d’any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 2 d’abril (Divendres Sant)
 • 5 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Dia del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (Immaculada Concepció)
 • 25 de desembre (Nadal)

Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'extableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021 (DOGC 8156, de 17/6/2020).

A banda,  els dos dies de festa local per a l´any 2021 que també són inhàbils són: 

 • Dilluns dia 13 de setembre de 2021
 • Dimarts dia 14 de setembre de 2021

Calendari de dies inhàbils any 2022

Seran inhàbils, en aquesta Seu electrònica, els dissabtes i diumenges i els dies declarats com a festius laborals a Catalunya per l’article 1 de ORDRE EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022.A banda,  els dos dies de festa local per a l´any 2021 que també són inhàbils són: 

 • 1 de gener (Cap d'any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 15 d'abril (Divendres Sant)
 • 18 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)
 • 6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d'agost (l'Assumpció)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

A banda,  els dos dies de festa local per a l´any 2021 que també són inhàbils són: 

 • Dilluns dia 12 de setembre de 2022
 • Dimarts dia 13 de setembre de 2022

Retribuicions a regidors

 

L´alcalde de la Corporació exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb una dedicació mínima de 40 hores setmanals i unes retribucions de 26.938,80 euros bruts anuals. 
 
Els membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial tenen un règim d´indemnitzacions en concepte d´assistència per la concurrència efectiva a la sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació dels qual formin part:
 
 • Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple ordinari: 49,38 euros
 • Per assistència a la Comissió informativa prèvia al Ple extraordinari: 24,69 euros
 • Per assistència al Ple ordinari: 98,77 euros
 • Per assistència al Ple extraordinari. 49,38 euros
 • Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 24,69 euros
 • Per assistència a la Comissió de Seguiment del Govern: 79,00 euros. 
 

 

Comptes anuals

 

Comptes anuals i Memòria de la gestió econòmica
de Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

 


 

Comptes anuals i Memòria de la gestió econòmica
de Llar d'infants municipal "El molí petit"

"1"> 

Calendari del contribuent 2016

Els períodes de cobrament de l'exercici 2016 són:

 • 1r període de cobrament:
  de l'1 de febrer a l’1 d’abril (els domiciliats al 2 de març)

  • Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2015.
  • Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2015.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

 • 2on Període de cobrament:
  del 15 d’abril al 30 de juny

  • Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre (domiciliats el 16 de maig).
  • Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre (domiciliats el 16 de maig).
  • Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 16 de maig).
  • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 3 de juny
  • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 3 de juny).

 • 3er Període de cobrament:
  del 15 de setembre al 16 de novembre (els domiciliats el 7 d'octubre)

  • Taxa de recollida d’ escombraries, 2n semestre.
  • Taxa de subministrament d’ aigua, 2n trimestre.
  • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.
  • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.
  • Impost sobre activitats econòmiques, IAE.
  • Taxa del cementiri municipal.
  • Taxa d’ animals de companyia.
  • Taxa per l’ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

FaLang translation system by Faboba