fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Plànols POUM

1.- Classificació del sòl urbà i urbanitzable.

01.01-serie1-

01.02-serie1-

2.- Qualificació del sòl urbà i urbanitzable.

02a.01-serie2-             02a.02-serie2-  

02b.01                           02b.02

02b.03                           02b.04

02b.05                           02b.06

02b.07                           02b.08

02b.09                           02b.10

02b.11                           02b.12

02b.13                           02b.14

02b.15                           02b.16

02b.17                           02b.18 

3.- Alineacions i rasants del sòl urbà i urbanitzable.

03.01-rasants-nucli  

03.02-rasants-calgat

4.- Catàleg de béns protegits. Sòl urbà i urbanitzable.

04.01-b.protegits.nucli

04.02-b.protegits.calgat

5.- Sòl no urbanitzable.

05.01                           05.01-conjunt-oest-no-urbanitzable

05.02                           05.02-conjunt-est-no-urbanitzable

05.03                           05.04

05.05                           05.06

05.07                           05.08 

05.09                          05.10 

05.11                          

6.- Serveis.

06A.01-serveis-nucli-aigua                                       06A.02-serveis-calgat-aigua

06B.01-serveis-nucli-clavegueram                          06B.02-serveis-calgat-clavegueram

06C.01-serveis-nucli-elèctrica                                  06C.02-serveis-calgat-elèctrica

06D.01-serveis-nucli-gas                                          06D.01-serveis-calgat-gas 

06E.01-serveis-nucli-telefònica

7.- Estructura general.

07.01                           07.02 

07.03                           07.04   

07.05                           07.06  

07.07                           07.08   

07.09                           07.10 

07.11                    

 

Actes del Plenari municipal de la legislatura 2007-2011

ANY 2011

Gener

Març

Abril

Juny


ANY 2010

Novembre

Setembre

Juliol

Maig:

Març:

Gener:


ANY 2009

Desembre:

Novembre:

Setembre:

Juliol:

Maig:

Març:

Febrer:

Gener:ANY 2008

Desembre:

Novembre:

Setembre:

Juliol:

Maig:

Març:

 

Gener:ANY 2007

Desembre:

Novembre:

Setembre:

Agost:

Juliol:

Juny:

Acta 1: Ple extraordinari  i urgent, 27 de juny de 2007

Actes Plenari Municipal Legistatures anteriors

 

NOTA: Aquestes actes corresponen a les actes fins començament Legislatura 2015-2019. Per consultar actes històriques fora d'aquestes dates cal dirigir-vos a l'Arxiu històric municipal

Actes del Plenari municipal de la legislatura 2015-2019

Actes del Plenari municipal de la legislatura 2011-2015

Actes del Plenari municipal de la legislatura 2007-2011

 

Pla especial de catalogació de masies i cases rurals

 

OBJECTE

La redacció del present Pla Especial té com a objecte identificar les masies i cases rurals situades en el sòl no urbanitzable del municipi de Sant Joan de les Abadesses, que per raó de llurs valors arquitectònics, històrics i paisatgístics poden ser objecte de preservació i la recuperació, i són susceptibles de re construcció o de rehabilitació El Pla Especial es redacta d'acord amb allò que disposa la Llei 2/2002 de 14 de març d'urbanisme, en els seus articles 47.3, 50 i concordants i s'emmarca en els supòsits contemplats en l'article 67.1.a. La Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme estableix (article 47.3) que per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques cal que estiguin incloses en un catàleg específic del planejament.

(...)

Per seguir llegint i consultar el pla descarrega el PDF