fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Pla especial de catalogació de masies i cases rurals

 

OBJECTE

La redacció del present Pla Especial té com a objecte identificar les masies i cases rurals situades en el sòl no urbanitzable del municipi de Sant Joan de les Abadesses, que per raó de llurs valors arquitectònics, històrics i paisatgístics poden ser objecte de preservació i la recuperació, i són susceptibles de re construcció o de rehabilitació El Pla Especial es redacta d'acord amb allò que disposa la Llei 2/2002 de 14 de març d'urbanisme, en els seus articles 47.3, 50 i concordants i s'emmarca en els supòsits contemplats en l'article 67.1.a. La Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme estableix (article 47.3) que per a la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques cal que estiguin incloses en un catàleg específic del planejament.

(...)

Per seguir llegint i consultar el pla descarrega el PDF

 

 

 

Pla especial Mas el Grau

 

Objecte

El motiu del present document és la redacció d'un Pla Especial per tal de que en ell quedi reflectida la normativa d'aplicació en aquest sector del municipi en el moment de la redacció d'un projecte per la rehabilitació del mas El Grau, d'un a antiguitat superior als 50 anys, per destinar-lo a una activitat ho telera rural, continuant el seu funcionament agrari. En aquest pla quedaran recollides les característiques de la finca, els criteris de rehabilitació, els seus paràmetres, l'ús i la protecció de infraestructures.

(...)

Per consultar el Pla especial Mas el Grau descarrega el PDF

Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de Sant Joan de les Abadesses

Descarrega el PDF de la Normativa