fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Ordenança fiscal de la taxa pel servei de control sanitari i registre censal d'animals de companyia

 
 
Descarrega l'ordenança en PDF

Ordenança fiscal de la taxa per a la utilització privativa de la sala de sessions o altres dependències municipals amb motiu d'un casament

 
 
Descàrrega l'ordenança en PDF

 

 

Ordenança fiscal la taxa per a la utilització d´espais d´equipaments i edificis municipals

 
 
Descarrega l'ordenança en PDF

 

 

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via púlica

 
 
Descarrega l'ordenança en PDF