TwitterFacebookYoutubeRSS

Aquest dijous 16 de juny de 2022 s'inicia el termini per presentar les sol·licituds a les subvencions en l'àmbit del comerç, els serveis i la moda. El termini de presentació de sol·licituds s'acaba el 13 de juliol de 2022, a les 14 hores. És important saber que el termini de presentació de sol·licituds del programa 4 d'aquestes ajudes, de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments, comença a les 9 h del mateix dia 16 de juny de 2022 i fins a l’exhauriment del pressupost amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2022.

 Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, els serveis i la moda.


OBJECTE DE L’AJUT:
Concessió de subvencions en l’àmbit del comerç al detall i els serveis per a promocionar i impulsar el sector, la competitivitat i la qualitat.

BENEFICIARIS:
Professionals autònoms.
Empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra) donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques.
Administracions locals i organismes públics inscrits.
Entitats territorials, gremis i entitats socials sense ànim de lucre.
Associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
Empreses de serveis incloses a la subvenció:
Tallers mecànics.
Serveis fotogràfics.
Copisteries i arts gràfiques.
Serveis de reparacions.
Agències de viatges detallistes.
Tintoreries i bugaderies.
Perruqueries i salons d'estètica i bellesa.
Serveis de menjar preparat i càtering.
Bars i restaurants.

QUANTIA:
El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament una vegada justificada l'execució de l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.
La subvenció atorgada té el caràcter '’import màxim, que s'especifica a continuació.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD:
El termini de presentació s'inicia a les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022.

Excepte el Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments que comença a les 9:00 hores del mateix dia 16 de juny de 2022 i fins a l’exhauriment del pressupost amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2022.

 

PROGRAMES

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç:

Objectiu: donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial, de forma contrastada, que tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials.

Persones beneficiàries: entitats del sector del Comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya.

Tipologia d'accions subvencionables: apartat 1.3 de l'annex 2 i d'aquest programa.

Requisits: apartat 1.4. de l'annex 2 i d'aquest programa.

Quantia de la subvenció: fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i d'estructura, i 10.000 euros per despeses d'organització del 10è, 15è, 20è, 25è o 50è aniversari de l'entitat i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura i les de celebració de l'aniversari de l'entitat) de 50.000 euros.

Despeses subvencionables: apartat 1.6 de l'annex 2 i d'aquest programa.

Criteris d'atorgament: apartat 1.7 de l'annex 2 i d'aquest programa.

 

2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, fires, artesania i moda:

Objectiu: donar compliment al Pla d'Acció, en la Línia de Potenciació del teixit comercial de proximitat, de l'artesania i de la moda amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses comercials i la professionalització del teixit associatiu.

Persones beneficiàries: les entitats del sector del comerç, els serveis, l'artesania i la moda:
Entitats territorials sense ànim de lucre.
Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.
Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).
Les associacions els Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.
Entitats territorials sense ànim de lucre del sector de les fires, que tinguin àmbit nacional o que agrupin a més de 40 organitzadors firals, queden excloses les entitats d’àmbit més petit (provincial, comarcal, municipal...) i aquelles que no agrupin com a mínim 40 dels principals organitzadors firals. S'exclouen les fundacions i els col·legis professionals.

Tipologia d'accions subvencionables: apartat 2.3 de l'annex 2 i d'aquest programa.

Requisits: apartat 2.4. de l'annex 2 i d'aquest programa.

Quantia de la subvenció: En el cas de les entitats territorials, associacions de mercats sedentaris i no sedentaris, gremis i entitats sectorials d'àmbit nacional, o d'àmbit municipal en el cas de la ciutat de Barcelona, fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i d'estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 26.000 euros.
En el cas dels gremis i entitats sectorials d'àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins al 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i d'estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 12.000 euros.
En el cas d'empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra) fins al 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de gestió i d'estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 8.000 euros.
Despeses subvencionables: apartat 2.6 de l'annex 2 i d'aquest programa.

Criteris d'atorgament: apartat 2.7 de l'annex 2 i d'aquest programa.

 

3. Programa de suport en el procés de transformació digital a les empreses:

Objectiu: Facilitar la incorporació de noves tecnologies digitals a les empreses comercials, de forma que augmentin la competitivitat, tant d'aquestes com de les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.
Contribuir a fomentar nous models de negoci, basats en l'omnicanalitat i en la millor experiència de compra possible per als consumidors i consumidores, creant estratègies que integrin botiga física i en línia.
Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d'adaptar-se i fer front a la nova situació, així com enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l'era post-Covid-19.
Persones beneficiàries: empreses de comerç, serveis i parades de mercats municipals.

Tipologia d'accions subvencionables: apartat 3.3 de l'annex 2 i d'aquest programa.

Requisits: apartat 3.4. de l'annex 2 i d'aquest programa.

Quantia de la subvenció: fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Despeses subvencionables: apartat 3.6 de l'annex 2 i d'aquest programa.

Criteris d'atorgament: apartat 3.7 de l'annex 2 i d'aquest programa.

 

4. Programa de suport per a l'obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments:

Objectiu: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al nucli històric i els seus eixamples.
Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals.
Persones beneficiàries: els professionals autònoms i empreses titulars d'establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Tipologia d'accions subvencionables: apartat 4.3 de l'annex 2 i d'aquest programa.

Requisits: apartat 4.4. de l'annex 2 i d'aquest programa.

Quantia de la subvenció: fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Despeses subvencionables: apartat 4.6 de l'annex 2 i d'aquest programa.

Criteris d'atorgament: apartat 4.7 de l'annex 2 i d'aquest programa

Consultar presentació convocatòria aquí.
Més informació: Cliqueu aquí
Accés al tràmit

FONT: Agència de Desenvolupament del Ripollès