TwitterFacebookYoutubeRSS

Dret de rectificació de dades personals (Drets ARCO)

Dades generals Documentació necessària Normativa d'interès Tramitació Observacions

Dades generals:

 

Descripció

Aquest tràmit us permet rectificar les dades personals que consten en els fitxers de dades de l'Ajuntament quan siguin errònies o incompletes.

Excepcions:
 • Si hi ha una prohibició legal.
 • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat.
 • Per qüestions de seguretat pública.
 • Per protegir els drets i les llibertats de tercers.
 • Per necessitats d´una investigació policial.
 • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries.
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física.

Quan?

En qualsevol moment.

Import:

Gratuït.

Termini de resolució:

Cal donar resposata en el termini de deu dies des de la presentació de la sol.licitud, tant si l'Ajuntament té les dades com si no les té.

Puja amunt


 

Documentació necessària:

 

 • Sol·licitud. Podeu descarregar-vos la sol·licitud a l'apartat TRAMITACIÓ.
 • Fotocòpia del DNI del signant de la sol·licitud
 • Documentació complementària que considereu pertinent

 

Puja amunt


 

Normativa d'interès:

 

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD)
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.

 

Puja amunt


Tramitació
:

 

 • Per Internet: Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d´un certificat digital o DNI electrònic. Inicieu la tramitació a continuació omplint el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent. • Presencialment: Empleneu la sol·licitud, adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent, i presenteu-ho a al registre general de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a:

  AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
  Plaça Major, 3
  17860 Sant Joan de les Abadesses
  Tel. 972720100

  També podeu presentar-ho per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) com per exemple:

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, als de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, als d’alguna de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de correus, en la forma que s’estableixi per reglament.
  d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  e) A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents

Puja amunt


 

Observacions:

 

Puja amunt

0
0
0
s2sdefault