TwitterFacebookYoutubeRSS
2004 MONOGRÀFIC FESTA MAJOR

2004 MONOGRÀFIC FESTA MAJOR

0.0/5 valoracions (0 vots)

Monogràfic 2004

L'escola Mestre Andreu. Un edifici bastit fa 75 anys

Sumari
 • Salutació – Carles Bassaganya i Serra, Alcalde
 • Introducció
 • Josep Maria Andreu i Reñé, "el mestre Andreu"
 • La construcció del nou edifici escolar: les primeres gestions
 • Projecte de la Casa de Telègrafs, Jutjat i Residència dels Mestres
 • Del projecte a la inauguració de les escoles
 • Els problemes econòmics i els canvis del sistema educatiu
 • L'època franquista
 • Professors recordats

- Joan Baptista Freixas i Masoliver, "el senyor Freixa"
- Núria Serra i Miquel
- Dolors Bonet i Castanyer

 • El Colegio Libre Adoptado
 • L'Educació General Bàsica
 • Records del pupitre
 • Els últims anys
 • Notes
 • Arxius consultats
 • Bibliografia
 • Programa de festes

Edició: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Redacció: Eva Casals i Sicília, Alex Porta i Tallant, Jordi Roca i Tenas, Jordi Vilarrodà i Planas
Disseny gràfic: Jordi Canelles
Impressió: Impremta Baronal

Specifications

 • Paperback: 26

Comparteix