TwitterFacebookYoutubeRSS

Banner-punt-info-juvenilQuè és un Punt d'Informació Juvenil?

El Punt d’Informació Juvenil de Sant Joan de les Abadesses (PIJ) es troba a l’edifici del Palmàs. Està situat, concretament, a l’entrada del local, on s’ubica el Centre Cívic.

En el marc de la dinamització comunitària i dels principis d’actuació d’aquest equipament, sorgeix la necessitat d’oferir una atenció a una franja de població essencial pel desenvolupament de la vila: els seus joves. A més, es planteja la importància de posseir una informació àmplia, objectiva i actualitzada com a condició per a una més correcta actuació en tots els camps de la societat. Tot això conflueix en la possibilitat d’adhesió a la Xarxa de Serveis d’Informació de Catalunya per poder formar part d’una estructura consolidada i sòlida, que pot aportar major riquesa i orientar amb més qualitat a la població.

Amb aquest objectiu es treballa, ja des de mitjans del 2000, amb el projecte i documentació sol·licitada per entrar a formar part de l’esmentada xarxa. Així, el 6 de març de 2001 es concedeix el PIJ a Sant Joan de les Abadesses, que suposa l’ampliació de recursos, sobretot a nivell d’informació especialitzada.

Al PIJ hi arriben així informacions de temes variats i de diferents procedències: fulletons, revistes, cartells, materials didàctics, CDs explicatius, vídeos, etc. adreçats principalment a la població jove. La majoria d’informació de la que es disposa presenta iniciatives, activitats (formatives, lúdiques, culturals, etc.) i projectes d’arreu de Catalunya tot i que, en algunes ocasions, també ens fan arribar materials d’altres punts del territori.

La Xarxa permet també una contacte ràpid i eficaç per la demanda d’informació entre els tècnics dels PIJs de Catalunya, un suport molt útil pels tècnics que repercuteix en un servei de major qualitat per a tots els usuaris.

La proliferació d’informació fa que les temàtiques tractades siguin moltes, però les més habituals són:

  • Formació reglada i no reglada.
  • Treball: realitat laboral, situació de la població activa, treball a l’estranger, qüestions legals entorn el treball, etc.
  • Lleure i associacionisme: activitats, projectes, iniciatives al voltant de l’oci de la població en general i aspectes referents a l’associacionisme.
  • Cultura
  • Turisme
  • Salut
  • Habitatge
  • Àrea Social