TwitterFacebookYoutubeRSS

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha licitat les obres de reparació de l’esllavissada a la pujada de Sant Antoni, un accident geològic inestable que malmet la carretera de tant en tant, especialment després d’episodis de pluges intensos. Les zones més afectades són les que es troben en el primer tram de la pujada, especialment en les primeres corbes, ja que l’asfalt està damunt d’una capa compacta de gresos i margues que llisca lentament damunt de la següent capa, d’argiles i sorres. En algun d’aquests punts l’aglomerat de l’asfalt s’ha trencat, fins al punt de disminuir l’amplada de circulació de la carretera en tres trams puntuals. En total, aquests trams on s’ha d’actuar sumen una superfície aproximada de 1.000 m².

Les obres consistiran en la construcció de dos trams d’escullera que evitaran part del moviment de l’esllavissada en els trams més vulnerables, després de l’enderroc i l’extracció de l’aglomerat existent, i l’excavació a cel obert fins a l’estat rocós. Amb aquesta actuació, les persones que viuen en aquest entorn o els veïns i veïnes que desitgin visitar l’ermita o la zona de pícnic disposaran d’una carretera segura i en bones condicions.

Els treballs s’iniciaran en les següents setmanes i es preveu un termini d’execució de tres mesos. No es preveu l’afectació de cap servei i es delimitaran zones de pas per a vianants i d’accés als habitatges. Tindrà un cost de 185.673 €.

OBRES SANT ANTONI 1