TwitterFacebookYoutubeRSS

Aquesta setmana han començat les obres per fer arribar la fibra òptica a la torre de comunicacions de Sant Antoni i a la casa-ermita que ha d’acollir una infraestructura hotelera. L’arribada de la fibra a la torre de comunicacions permetrà avançar-se, estar preparat i facilitar que les operadores de telecomunicacions puguin desplegar i oferir xarxa 5G als santjoanins i santjoanines tan bon punt la Xarxa Oberta de Catalunya estengui els seus serveis a la nostra vila. Aquesta tecnologia augmentarà la velocitat de transmissió de dispositius mòbils i multiplicarà el nombre màxim de dispositius connectats, i que és clau per l’anomenat “internet de les coses” i per al mobiliari urbà connectat, els vehicles autònoms, l’enllumenat públic intel·ligent....

Millores en la línia elèctrica i canalització de l’aigua
Aprofitant les obres de canalització per la fibra, l’Ajuntament també aprofitarà per fer arribar la línia de baixa tensió i mitja tensió fins a la central transformadora que es troba al costat de la casa de Sant Antoni, i també fer les canalitzacions de la xarxa d’aigua potable que permetran subministrar aquest servei al futur hotel, però també a tots els habitatges que hi ha a la pujada i que en l’actualitat no disposen de connexió a la xarxa d’aigua pública.

Els serveis passaran soterrats i protegits sota una cuneta de formigó, que a la vegada milloraran el pas rodat per la pujada i afavoriran el drenatge de les aigües pluvials. En total, la longitud de l’actuació serà de poc menys de dos quilòmetres i mig. Tindran un cost total de 262.0000€, que seran finançats, d’una banda, pel Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC), i per l’altra, per la Diputació de Girona, i s’espera que estiguin acabades en 4 mesos.