TwitterFacebookYoutubeRSS
2017 MONOGRÀFIC FESTA MAJOR

2017 MONOGRÀFIC FESTA MAJOR

3.0/5 valoracions (4 vots)

Monogràfic 2017

El poble de la gent. Un exercici de geografia humana. 30 anys del Pla General d'Ordenació Urbana

Sumari
  • Salutació – Ramon Roqué Riu, Alcalde
  • Introducció
  • 1r. Acte: Un exercici de memòria: Context internacional vs context nacional i local

- Context internacional: modernitat vs postmodernitat
- Context nacional: autarquia vs democràcia
- Frustració vs eufòria

  • 2n. Acte: Les qualitats de planificar i preservar

- Utopia del jardiner vs encàrrec
- Evidències: actuacions previstes al PGOU

* Palau Abacial (1986 – 2008)
* Ruta del Ferro (1996 – 1998)
* Pla especial de protecció i desenvolupament de la Vila Vella (1998 – 2008)
* "El Palmàs" Casal Social Jaume Nunó (2008)
* Rehabilitació de la Colònia Espona (2009)

  • A manera d'epíleg

- Un marc i un instrument per al diàleg
- Les nits perfumades

  • Bibliografia i fonts consultades
  • Notes
  • Programa de festes

Edició: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Autora: Carme Ortiz Valeri
Disseny gràfic: Jordi Canelles
Fotografies: Arxiu fotogràfic municipal de Sant Joan de les Abadesses, Arxiu Comarcal del Ripollès i fons fotogràfic ACRI, Anna Pagespetit
Correcció: Esther Pujadas
Patrocini: Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona

Specifications

  • Paperback: 36

Comparteix