TwitterFacebookYoutubeRSS

La Fundació Emma promou i gestiona recursos adreçats a les persones grans. Ofereix serveis residencials, de centre de dia i menjador social a les persones grans amb algun tipus de dependència. Actualment compta amb 59 places residencials, de les quals 24 són col·laboradores i 16 places de centre de dia, totes elles amb contracte de col·laboració amb la Generalitat. 

Per a fer front a la diversitat de serveis, comptem amb un ampli ventall de professionals provinents de diferents disciplines: infermeria, treball social, fisioteràpia, animació, teràpia ocupacional, psicologia i gerocultores; d'altra banda compten amb personal provinent dels serveis generals: administrativa, cuina, neteja, bugaderia...; també comptem amb altres professionals per serveis complementaris: podologia, perruqueria, manteniment...; per últim comptem amb el valor afegit del voluntariat.

Serveis Residencials

Serveis Complementaris