TwitterFacebookYoutubeRSS

1r període de cobrament: de l’1 de febrer a l’1 d’abril (els domiciliats el 16 de març)

 • Taxa de subministrament d’aigua, 3r trimestre 2021.
 • Taxa de subministrament d’aigua, 4t trimestre 2021.
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

2n període de cobrament: del 15 d’abril al 30 de juny.

 • Taxa de recollida d’ escombraries, 1r semestre (domiciliats el 16 de maig).
 • Taxa de subministrament d’ aigua, 1r trimestre (domiciliats el 16 de maig).
 • Taxa entrada de vehicles a través de la via pública, guals (domiciliats el 16 de maig).
 • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana (domiciliats el 16 de juny)
 • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica (domiciliats el 16 de juny).

3r període de cobrament: del 15 de setembre al 15 de novembre (els domiciliats el 16 d’octubre)

 • Taxa de recollida d’ escombraries, 2n semestre.
 • Taxa de subministrament d’ aigua, 2n trimestre.
 • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, IBI urbana.
 • 50% de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, IBI rústica.
 • Impost sobre activitats econòmiques, IAE.
 • Taxa del cementiri municipal.
 • Taxa d’ animals de companyia.
 • Taxa per l’ocupació de terrenys públics amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

Nota :

El calendari del contribuent de cada exercici, el trobareu a l’apartat de seu electrònica de la web de l’ajuntament: santjoandelesabadesses.cat o bé el podreu passar a recollir a les oficines municipals a partir del 15 de gener de cada any.