TwitterFacebookYoutubeRSS

D’acord amb el Reial Decret 391/2019, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Terrestre, a partir del pròxim 14 de febrer de 2024, tots els canals de TDT, públics i privats, siguin d'àmbit estatal, nacional o local, hauran d’emetre únicament en alta definició (HD). En el cas que no pugueu sintonitzar canals a partir d'aquell moment, llegiu els següents punts:

- Els aparells receptors que només reben emissions en SD (definició estàndard) deixaran de rebre la TDT. En aquest sentit, s’estima que el 98 % del parc existent de receptors ja té capacitat per rebre HD i que, per tant, en la majoria dels casos, l’impacte no hauria d’anar més enllà d’una reordenació de canals a les guies dels televisors.

- No obstant l’anterior, sí que cal tenir molt en compte la necessitat de renovar els receptors TDT-SAT que només funcionen en SD. Des de la seva aparició, a Catalunya s’han activat més de 5.000 receptors TDT-SAT, dels quals es calcula que entre un 40 - 50 % poden estar limitats a SD i, per tant, caldrà canviar-los, instal·lar-los i activar-los, si es desitja continuar gaudint de la seva utilització.

Pel que fa al 3Cat, la CCMA ha decidit emetre tots els seus programes en HD a partir del 16 de gener de 2024. Actualment, ja està emetent TV3 en alta definició a part d’en definició estàndard, però a partir de la segona quinzena de gener se sumaran a l’alta definició tots els programes dels canals temàtics 3/24, Esports3 i SX3/33.