TwitterFacebookYoutubeRSS

Any: 2010

Títol: Casal Social Jaume Nunó

Pressupost: 1.127.231,08€

Descripció:

Projecte consistent en l’adaptació de l’edifici d’ “El Palmàs” i l’edifici col.lindant, propietat de l’Ajuntament, a fi d’ubicar-hi un Casal Social Jaume Nunó.

L’edifici d’El Palmàs està situat al nucli antic de la població, en el límit d’aquest i tocant al que havia estat la muralla que delimitava la Vila. L’edifici es troba entre el carrer Mestre Jaume Nunó i Roca i la riera d’Arçamala.

Emplaçament i antecedents:

- L’edifici d’ ”El Palmàs” és la casa natal del músic i compositor santjoaní Jaume Nunó i Roca (Sant Joan de les Abadesses, 1824 – Nova York, 1908), autor entre altres de la música de l’himne nacional mexicà, situada en el carrer que porta el seu nom (carrer Mestre Nunó i Roca) com a fill il.lustre de la vila en reconeixement a la seva trajectòria professional. Trajectòria que el portà a treballar a Itàlia, Cuba, Mèxic i la ciutat de nova York.
Aquest edifici està situat al nucli antic de la població, en el límit d’aquest i a tocar el que havia estat la muralla que delimitava la Vila, formant part del conjunt històric-artístic de la població, molt a prop de la Plaça Major. El seu emplaçament el fa adient per a transformar-lo en un equipament social . A més, disposa d’un gran pati-jardí annex, per a realitzar-hi activitats a l’aire lliure, que s’allarga fins el Passeig de la Plana, conformant la cantonada entre ambdós carrers i la riera d’Arçamala.

- L’any 1998 els arquitectes Agustí Vilà i Lluís Jordà, per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, realitzen el projecte bàsic i executiu per ubicar l’Escola Comarcal de Música i un Centre Cultural Mexicà a l’edifici d’ ”El Palmàs”, responent a una funcionalitat d’usos derivada directament de la voluntat d’homenatjar a la persona d’en Jaume Nunó i Roca. El projecte consistia en la reforma i rehabilitació de l’edifici existent, recuperant el màxim possible la imatge anterior de l’edifici. Al mateix temps, es preveia ampliar-lo mitjançant l’edificació del solar buit situat al costat nord. Aquest nou edifici seguia els mateixos criteris d’edificació, amb voluntat clara d’integrar-se amb els volums de les edificacions colindants.


El programa de necessitats era el proposat per l’Ajuntament, i es plantejava ubicar en la planta baixa i la planta primera les aules de l’Escola Comarcal de Música i a la planta segona el Centre Cultural Mèxic.


- D’aquest primer projecte, durant els anys 1998 i 1999 es van realitzar les obres d’enderroc de les parts que no calia conservar de les edificacions existents, i la primera fase de les obres de construcció dels nous edificis, en la que es van executar els fonaments, l’estructura, la coberta, els tancaments i les fusteries.


- El maig de 2006, per encàrrec de l’Ajuntament els arquitectes Agustí Vilà i Pere Orri varen redactar el projecte : “El Palmàs” Adaptació a
Biblioteca i escola de formació.


- El novembre de 2006 els arquitectes que subscriuen varen redactar, per encàrrec de l’Ajuntament, el projecte per ubicar en aquest edifici el Casal Cívic Municipal d’usos polivalents socio-culturals.

Aquest edifici agruparà les activitats que fins abans del projecte es desenvolupaven en dos equipaments físicament separats, com són
el casal d’avis i el centre cívic. L’edifici consta de plantes semi-soterrani, baixa, primera i segona.