fbpx
TwitterFacebookYoutubeRSS

Les obres de reforma de la piscina municipal avancen a bon ritme

piscina
El passat mes de març es van iniciar les obres de millora de la piscina municipal amb cinc objectius:
  1. Reduir el volum del vas de la piscina.
  2. Millorar la impermeabilització dels dos vasos de la piscina.
  3. L'instal·lació de reg automàtic.
  4. Millora de les platges de la piscina.
  5. Millores als vestuaris.

En primer lloc, reduir el volum del vas de la piscina. En el moment de la seva construcció, la normativa vigent permetia l'ús dels trampolins en les piscines municipals. Per aquest motiu, es va construir un vas que tenia una fondària de fins a 3,70 metres. Però quan es varen prohibir els trampolins, tenir una piscina amb una fondària tant gran va deixar de tenir sentit, entre altres coses, perquè suposava una considerable despesa en consum d'aigua. Amb les millores que s'estan introduint, la piscina passarà a tenir una fondària màxima de 2 metres. S'han construït uns murs de blocs de formigó, la zona entre els murs s'ha reomplert amb terra compactada i graves i sobre els murs s'està construint durant aquests dies una llosa de formigó armada de 15 cm.

En segon lloc, aquestes obres pretenen millorar la impermeabilització dels dos vasos de la piscina per evitar que segueixin patint fuites com fins ara. L'acabat dels dos vasos serà amb una làmina Alkorplan i amb un cordó de PVC líquid sobre la làmina que dotarà al vas d'una perfecta estanquitat.

En tercer lloc, aquesta actuació suposarà l'installació de reg automàtic i una millora de les platges de la piscina (és a dir, dels contorns més immediats al vas) que fins ara estaven totalment malmesos provocant nombroses relliscades i basses d'aigua. A fi de dur a terme aquesta millora ja s'ha arrencat tot el paviment.

I en darrer lloc, aquestes millores afectaran als vestuaris que fins ara tenien un terra molt relliscós i una distribució interior que no garantia la intimitat de les persones que es canviaven. Aquestes obres seran finançades pel Club Piscines i Esports.

Des de l'Ajuntament esperem que un cop la calor arribi a Sant Joan els santjoanins puguin gaudir d'unes instal·lacions que esperem que siguin del seu agrat.