TwitterFacebookYoutubeRSS

Quatre llibres manuscrits de l’Arxiu Històric Municipal de Sant Joan de les Abadesses han estat restaurats per tal d’assegurar-ne la conservació i per fer-los aptes per a la manipulació i consulta. Es tracta de quatre volums -dos llibres de “Veredas”, un que fa referència al tribunal local i un altre que registra assentaments d’artigues- que contenen circulars, cartes, actes i tota mena de documentació relacionada amb el govern de la vila que, pel pas del temps i per la seva manipulació, necessitaven una intervenció de restauració. La documentació més antiga correspon a l’any 1761, i la més moderna, al 1904.

La humitat, la brutícia i el greix havien afectat les pàgines, i el pergamí de les cobertes s’havia assecat i deformat, afectant l’estructura dels llibres. Per tal de consolidar i restaurar-los, han passat per diferents processos, com per exemple, la seva documentació, enumeració, desmuntatge, anàlisis, neteja, desacidificació, reintegració i consolidat, cosit, i enquadernació de nou. Finalment, s’han col·locat en una caixa de conservació i s’han detallat les recomanacions de conservació.

L’actuació s’ha dut a terme entre els mesos de novembre i desembre de 2020, han estat executats per dues tècniques en conservació-restauració de béns culturals, en l’especialitat de document gràfic, i han tingut un cost de 7.200 €, dels quals 6.480 € han estat subvencionats per la Diputació de Girona.

INFORME TRACTAMENT CONSERVACIÓ RESTAURACIÓ ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL SANT JOAN DE LES ABADESSES 258

Un dels llibres, després de la seva restauració

INFORME TRACTAMENT CONSERVACIÓ RESTAURACIÓ ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL SANT JOAN DE LES ABADESSES 42

Un detall d'un dels lloms del llibre deformats, que provocaven que per l'altre extrem algunes pàgines no quedessin protegides