TwitterFacebookYoutubeRSS

En la sessió plenària del passat 31 de març de 2021, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va aprovar la creació d’uns ajuts per a bars, cafeteries, restaurants o tavernes de la vila que han vist afectada la seva activitat a causa dels diversos confinaments —inclòs el que només afectava el Ripollès i la Cerdanya—, els estats d’alarma i les mesures restrictives de prevenció de contagis de la Covid-19, moltes de les quals afectaven de forma especial l’activitat relacionada amb la restauració.

Aquest punt de l’ordre del dia es va resoldre per unanimitat, amb els sis vots de l’equip de govern de MES i els cinc del grup local d’ERC, a l’oposició.

El pressupost inicial assignat per aquestes ajudes és de 8.000 euros i la quantitat que s’atorgaria a cada establiment es determinaria segons la seva superfície, de la forma següent:

Locals de fins a 100 m² ...................................... 350,00 euros
Locals de 100 a 200 m² ...................................... 450,00 euros
Locals de més de 200 m² ................................... 550,00 euros


Les bases per aquestes ajudes es troben en el procés previ a l’exposició al públic i un cop superat aquest procediment, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses obrirà un període de tres mesos per a presentar la documentació, que permetria als responsables dels establiments resoldre algunes de les situacions dels requeriments, si no les compleixen.