TwitterFacebookYoutubeRSS

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, a través del Centre d’Educació Ambiental Alt Ter (CEA Alt Ter), ha elaborat una diagnosi i un manual de bones pràctiques ambientals després de fer enquestes i entrevistar a membres de les entitats i analitzar la informació recollida. La iniciativa s’emmarca en la voluntat de la vila per continuar reduint els residus que genera, que des de l’any 2005 va optar pel sistema de recollida porta a porta que assegura un increment de la separació de residus i el reciclatge, i una disminució del rebuig.

El manual inclou recomanacions sobre aspectes com la comunicació, les compres, el seu local, la mobilitat dels seus socis i sòcies, la mateixa activitat de l’entitat, entre d’altres. El manual es farà arribar a les entitats per tal que pugui ser una eina pràctica i de compromís amb el medi ambient, tant a l’hora d’organitzar activitats com a l’hora de desenvolupar polítiques ambientals al municipi. En els pròxims anys, es contempla fer un seguiment d’aquest procés per tal d’assessorar i ajudar les entitats locals a implementar aquestes bones pràctiques ambientals. D’altra banda, també s’editarà una petita publicació per resumir la informació que hi ha al manual.

reunio piscinaReunió amb un dels responsables del CPEA

Compromisos per a la institució i les associacions

A partir de la diagnosi feta, el treball també fa una sèrie de propostes a manera de compromisos a l’Ajuntament, per tal que la institució acompanyi les associacions en el camí per fer les activitats cada vegada més sostenibles (com l’elaboració d’una llista de comerços locals que ofereixen els productes necessaris per fer organitzar una activitat en envasos o formats més sostenibles o l’oferiment de cubells de dimensions adequades per a separar residus), i també assenyala compromisos a les entitats (com la designació d’un responsable que vetlli per aspectes ambientals durant la seva activitat).

Sant Joan de les Abadesses és un municipi que es caracteritza pel seu important i històric teixit associatiu amb més de 40 entitats de diferents sectors: veïnal, esportiu, cultural, comerç, educació, social, assistencial i ambiental. A part del seu funcionament diari, cada any aquestes entitats realitzen molts actes i activitats, algunes de les quals agrupen centenars de participants. Sovint es fan activitats puntuals, la dimensió de les quals fa complicat generar pocs residus o separar-los correctament, fet que es vol millorar per tal de continuar treballant en una societat residu 0.