TwitterFacebookYoutubeRSS

Aquesta setmana s’han iniciat les obres de millora de la defensa hidràulica a la zona de l’Horta, amb la recuperació i allargament de l’espigó situat al marge dret de la llera del Ter, aigües avall del pont Nou, afectat pels episodis meteorològics excepcionals dels darrers anys.

L’avinguda d’aigua durant la tempesta Leslie, l’octubre de 2018, i el temporal Glòria, el gener de 2020, varen malmetre i trencar l’espigó que tenia la funció de defensa. El trencament va provocar la sortida de llera de les aigües del riu i també va impedir el desguàs natural del torrent de Planseaigües. Les dues confluències varen produir un esvoranc d’uns 2.800 m³ de terra utilitzada per al cultiu.

Primer s’excavarà el traçat fins a la roca del subsol, on s’encastarà com a mínim 20 cm, i es col·locaran pedres d’escullera a les dues cares, i s’omplirà la part central amb formigó en massa. Està previst que les obres durin poques setmanes i tindran un cost de 40.520 €

Recuperació de la llera del riu perduda
Un cop finalitzi la reparació de l’espigó, començarà una segona fase on es farà la reposició de terra per recuperar la terra d’ús agrícola. L’actuació consistirà en la formació d’un terraplè, però també amb la recuperació del repeu de l’escullera del torrent de Plansesaigües. Per tal que els vianants puguin creuar aquesta llera, es construirà un pas amb dos marcs prefabricats de formigó. Aquesta actuació tindrà un cost de 44.799 €