TwitterFacebookYoutubeRSS

Des del 16 d’octubre, la Generalitat de Catalunya ha donat de baixa el tràmit de comunicació de crema que permetia cremar restes vegetals durant el període considerat de molt baix risc d’incendi (del 16 d’octubre al 14 de març). La finalització ve produïda per l’aplicació de la nova “Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular”, que només permet cremes autoritzades a activitats professionals per motius fitosanitaris o per a la prevenció d’incendis, a totes aquelles persones que no hagin declarat la seva explotació (és a dir, que estiguin a la DUN).

L’article 27 d’aquesta llei fa referència a l’eliminació de residus adoptant mesures que garanteixin la protecció de la salut humana i el medi ambient i en el seu punt 3 especifica que no està permesa la crema de residus vegetals generats en entorns agrícoles o silvícoles. La llei estableix que s’han de prioritzar els processos biològics per al tractament de la matèria orgànica. Les persones que necessitin gestionar els seus residus vegetals hauran d’optar per altres mètodes com són l’autocompostatge per transformar el residu en adobament per a propi ús, trituració de les restes i utilització en el mateix terreny, de forma prioritària, o portar-les a un gestor de residus.

Excepcions per a professionals: Únicament i amb caràcter excepcional i motivat, es pot autoritzar la crema de restes agrícoles i forestals per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues, i la crema de restes forestals per a la prevenció d’incendis quan no existeixin alternatives per la seva eliminació. En aquests casos, el procediment per tal de gestionar aquestes cremes que van dirigides únicament a activitats professionals, és telemàtic (a través de la secció de tràmits de la web agricultura.gencat.cat), o presencial a les oficines comarcals del Departament d’Acció Climàtica.

Caldrà tenir declarat aquest cultiu o plantació i detallar la plaga que l’afecta i que per evitar-ne la propagació es sol·licita la crema. Des del Servei de Sanitat Vegetal del Departament es verificarà que figuri al llistat elaborat per l’IRTA sobre plagues i malalties que cal controlar mitjançant la crema de les restes vegetals dels cultius afectats. Un cop verificat, es farà un informe que es passarà a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals, que serà qui finalment emetrà o no l’autorització.

Pel que fa als focs d’esbarjo, com poden ser les barbacoes, es podran realitzar amb prèvia comunicació, dins del període comprès entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

InfografiaCremes