TwitterFacebookYoutubeRSS

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses modifica la taxa d’escombraries, que entrarà en vigor l’any vinent, per l’increment dels costos d’operació i per l’adaptació a la nova normativa legal europea en matèria de gestió de residus, que no permet que els ajuntaments subvencionin la recollida.

Per l'exercici fiscal de l'any 2024, l’Ajuntament ha aprovat un increment en la taxa d’escombraries, passant dels 143,35 € establerts per aquest 2023, a 215,03 € per cada habitatge, l'any vinent. Aquesta modificació de la tarifa també afectarà de forma proporcional als establiments comercials i allotjaments.

Els motius que sostenen aquesta decisió són, en primer lloc, l'increment del nou contracte per a la gestió de les escombraries aprovat pel Consell Comarcal del Ripollès, que s’atribueix a l'escalada en els preus dels recursos i l'energia.

En segon lloc, la recent Llei de Residus 7/2022 imposa una normativa específica als ajuntaments, la qual obliga a repercutir íntegrament el cost de la gestió de residus als residents, eliminant la possibilitat de subvenció parcial per part de l'entitat municipal, tal com passava fins ara. Tots els ajuntaments hauran d'establir una taxa que reflecteixi el cost real del servei abans del 2025.

La nova legislació també apunta que cal adoptar sistemes més sostenibles com la recollida porta a porta i el pagament en funció de la generació de residus. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es compromet a continuar demanant al Consell Comarcal del Ripollès i als municipis veïns l'adopció d’aquests mètodes, que permetrien aprofitar sinergies i abaratir els costos del porta a porta.

Paral·lelament, es farà una petició formal per a una redistribució dels costos de gestió d’escombraries en l'àmbit comarcal, proposant que aquesta també es basi en el volum de reciclatge generat per cada municipi.

Compromís amb la gestió eficient

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es manté ferm en el seu compromís de garantir la gestió eficient i sostenible dels residus, sempre buscant l'equilibri i la justícia en la seva implementació. En aquesta línia, a través del Consell Comarcal del Ripollès s’estan habilitant o millorant les àrees d’aportació que donaran resposta a la recollida en disseminats i a la ciutadania que, a causa de condicions particulars, no es troba disponible durant l'horari establert per la retirada de residus o que, per raons de residència temporal, no pot gestionar totes les fraccions de residus de manera regular.

Les àrees d'aportació, dotades d'un sistema de control mitjançant targetes i vigilades amb càmeres, permetrà conèixer i regular l’ús dels contenidors, i poder-los aplicar les taxes futures del pagament per generació, on cada habitatge pagarà en funció dels residus que generi.

L'Ajuntament demana una nova distribució del cost de la recollida d'escombraries al Ripollès

L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses ha enviat una carta al president del Consell Comarcal del Ripollès, en la qual exigeix una revisió urgent i profunda de la política de gestió de residus en l'àmbit comarcal.

En aquesta comunicació, l'alcalde argumenta a favor d'un sistema de costos que premiï la sostenibilitat, proposant que els municipis que generen menys residus i contaminació paguin menys, seguint el principi de "qui més contamina, més paga".

Tot i ser el poble que més recicla del Ripollès, amb un índex de recollida selectiva superior al 75%, Sant Joan de les Abadesses es veu desproporcionadament perjudicat pel que fa als costos de gestió de residus.

La finalitat d'aquesta demanda és aconseguir una distribució més equitativa dels costos de gestió de residus, incentivant així pràctiques més sostenibles entre tots els municipis de la comarca i reconeixent els esforços de qui ja han avançat cap a una major sostenibilitat.