TwitterFacebookYoutubeRSS

Davant l'augment de temperatures i els períodes de sequera més prolongats a conseqüència de l'emergència climàtica, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha impulsat un pla proactiu: el Projecte Executiu d'Obertura i Manteniment de les Franges Perimetrals de Prevenció d'Incendis , finançat per la Diputació de Girona.

Aquesta iniciativa busca adaptar-se als nous reptes climàtics, especialment en una regió com el Ripollès, on aquestes situacions eren fins ara poc comunes. L'objectiu és clar: garantir la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures davant possibles incendis forestals. Això implica la creació i manteniment de franges perimetrals, així com la gestió de parcel·les interiors i zones verdes.

Es procedeix a preparar una franja amb una amplada mínima de 25 metres, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada, especialment en zones urbanes o urbanitzacions que limiten amb zones forestals o de vegetació.

Procés d'actuació i manteniment del perímetre

Es procedirà a la tallada d'arbres segons els criteris establerts pel pla i seguint la normativa i la llei de mesures de prevenció dels incendis forestals, eliminant aquells que podrien suposar un risc en cas d'incendi. Paral·lelament, els arbres que no es tallin seran podats fins a un terç de la seva altura, amb un mínim d'1,5 metres, garantint que els talls no provoquin ferides als arbres.

Un cop tallats, els arbres seran arrossegats i posteriorment desbrancats, preparant-los per al seu aprofitament o eliminació. A més, es realitzarà una neteja intensiva del sotabosc, triturant la vegetació per reduir el material combustible i prevenir la propagació d'incendis. Totes les restes vegetals resultants dels treballs seran triturades, assegurant-se que no quedi material que pugui alimentar un possible incendi.

Finalment, la fusta aprofitable serà mesurada i registrada, detallant l'espècie, el producte i la quantitat exacta extreta. Els treballs de prevenció d'incendis forestals que es duran a terme a Sant Joan de les Abadesses es faran tant en terrenys públics com privats, del nucli urbà i els polígons industrials. En el cas de les finques privades, es requerirà l'autorització dels propietaris per accedir i executar les actuacions necessàries.

Fins al 14 de novembre de 2023 hi ha l’exposició pública del projecte, així com els plànols de les zones afectades, que va ser aprovat en la sessió plenària del 27 de juliol passat. La creació de l’àrea tindrà un cost de 67,301 euros i caldrà fer-ne un manteniment regular anual o bianualment, que tindrà un cost aproximat de 13.459 €.

202308 planol perimetre focs a mida gran

Detall d'un plànol de la zona perimetral de part del Pla del Roser i l'Eixample